Kristallen Poort
Kristallen Poort
kalender
webshop
media
over-ons
contact
Nieuwsbrief
Films

Inspiratie en healingmeditaties

Geniet ook van de video's op ons YouTube kanaal

Meer rustgevende meditatieve video's vind je hier.

Audio-bestanden (onderaan) op smartphone beluisteren: "listen in browser"

LIEF LOPEND VUURTJE... met Maria Magdalena en Jezus

Liefde in vele kleine gebaren en stille acties verspreidt zich als een lopend vuurtje, wonderbaarlijk. Het vonkt overal en het vonkt meer en meer over. Het versnelt vanzelf ook al wordt dit niet altijd gezien en geweten.

Je zal merken dat kleinschaligheid nu best werkt, in gestalte geven aan het nieuwe. Je wil het soms té groots. Geboorte is vanzelf al groots, maar waar een kind het daglicht ziet is intimiteit en veiligheid van belang. Waarom zou je niet eenvoudig de bubbel- idee volgen en elkaar daarin inspireren? Zie je het voordeel? Met enkelen samen is er meer diepgang. Herinner de Emmaüs-gangers, zij waren met 2 op stap...

Ga samen wandelen, nodig iemand uit, steun financieel, geef een boek, toon belangstelling, breng boodschappen mee voor een ander, neem in vertrouwen, ontvang en deel in een sfeer van geborgenheid.

Met een kleine groep verbinden, mediteren, engageren, geeft meer focus en betrokkenheid. Herinner onze intieme afstemming tijdens ons laatste avondmaal...

Wees integer en ga voor kwaliteit. Soms ben je door de tijdsgeest teveel begaan met kwantiteit en snelheid. Het is als de man naast zijn barende vrouw die wil dat het vooruit gaat, om zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk mensen zijn kind te tonen...

We kijken even met wat humor. Toch het is echt van belang dus uw vrouwelijke waarden meer ruimte te geven, daarin te ontspannen. Tijd gunnen. Erken dat wat jij verlangt al overal aanwezig is. Liefde vindt altijd haar weg als een Lopend Vuurtje!

In waarheid leven... Alertheid met Meester Morya

Als je in eenvoud en waarheid wil leven, maak je dan los van externe informatie-stromen. Hul je in blauw Licht vertrekkend vanuit je thymus chakra. Zo maak je je los van energiekoorden die jou ongemerkt beïnvloeden. Het trekt aan je bvb om steeds weer 'online' te gaan, terwijl je goed weet dat waarheid in jou is en je gewoon rust wil.

Nieuwskanalen van allerlei aard, politieke zowel als spiritueel bedoelde stromen. Soms zijn deze beide zelfs verstrengeld. Merk voor jezelf op in welke behoefte het je grijpt: behoefte aan sensatie, troost, willen weten, afleiding, zekerheid, verbinding, belangrijk zijn...In feite vlucht je dan van jezelf. Wat maak je jezelf wijs?

Sommigen spirituele netwerken bewegen in hoge frequenties die niet voldoende met hartskwaliteit zijn verbonden. Het kan door de ijlte verleidelijk voelen, verdovend werken, maar het trekt je uit je centrumkracht. Het vangt je in een spinneweb...

Destructie gebeurde in het verleden regelmatig door hoge frequentie, dus let op. Bij sommigen leidt het tot psychose.

Hetzelfde geldt voor hoogdravende, mentale analyses en toekomstbeloftes, wat je innerlijk kind intimideert. Ook dit verdooft, verwart en leidt je van jouw kostbare waarheid weg. Sterk je onderscheidingsvermogen vanuit je hart en wees alert voor zulke vernuftige manipulatie. Waarheid is eenvoud, hier-nu!

Politieke belangen en new age netwerken werpen overal hun netten uit, waar gezocht wordt naar houvast. Ze halen naar zich toe. Merk dit op, dat maakt je ervan vrij. Dit kan als een waarschuwing klinken en inderdaad, dit is belangrijker dan je vermoedt. Sommige mensen gedragen zich naar die dominante info zonder het zelf door te hebben. Sommigen zakken daardoor zelfs nog dieper in oud trauma, afhankelijkheid en misbruik. Ja, ook subtiel spiritueel misbruik. Jij weet dit diep van binnen.

Mediteer elke dag kort, creëer stilte, sober, ademruimte voor jouw wijze Ziel. Zo bekom je verdere healing, neem jij een krachtige heldere keuze. Dan geniet je jouw eigen leven ten volle, in waarheid.


Moeder Aarde schenkt ons voortdurend haar liefde en oeroude kennis. Zij herinnert ons er aan dat wij mensen niet de top zijn van een pyramide maar een waardevolle medespeler temidden cirkels van leven. Oneindig vele wezens, wonderlijk in hun diversiteit, vormen een intelligent kosmisch netwerk. In stille liefdevolle aandacht komen we hiermee in voeling en daar kunnen we heel blij van worden, dankbaar en verwonderd. We erkennen dat wijsheid binnenin ons resoneert en gevoed wordt door dit Gouden Wetend Veld en dat sterkt ons vertrouwen. Alles is magisch geleid ten goede.

We kennen allemaal de ervaring van het 'ik ben in de 7de hemel' gevoel! Dit is onze meest pure staat van zijn, kinderlijk blij en innig geliefd. Het zit in ons, dus een streven naar, leidt ons ervan weg. Engelen verwelkomen, verwijlen met kristallen en kinderen, opgaan in wijdse natuur en stil zijn brengt mij makkelijkst in die verfijnde tune waarbij het paradijs opengaat. En vaak ook overkomt het, geheel onverwacht en magisch, en dan gaan alle sluizen van Hart en Ziel genadevol open. Deze ervaring van 'zevende hemel' benoemt in eenvoudige taal de bewustzijnsshift die collectief gaande is. Het afleggen van sluiers en jassen van vergetelheid voelt voor sommigen als een 'hel'.  Er staat echter altijd een handreikende Engel klaar die een brug van Liefde legt over je afgrond. Ga je mee naar de '7de hemel' ?

De wereld heeft bruggenbouwers nodig! Mensen neigen vaak naar contact met zij die hetzelfde denken en beleven. Maar verbinden met zij die een andere leefwereld hebben, is verheffend en verrijkend. Dit kan door te luisteren en in te leven, bvb.tijdens een babbeltje in het park.  Maar ook door hele aardse dingen samen te doen. Dit merk ik als ik samen eet en afwas met ons vake( 92j) Er gaat een wereld open. En als ik met onze kleinkinderen in de tuin 'werk'. Het is een sprookje, helemaal geen werk maar een boeiend avontuur. Humor, een glimlach, een verrassingskaartje, een kleine attentie...zijn goud waard!  Ik duim dat heel veel bruggenbouwers wereldwijd de polarisatie doen smelten tot een prachtige verbondenheid over diversiteit van visies heen!

Speciaal voor wie zich moe voelt, futloos, opgedraaid of down! Zie de foto en ga in je verbeelding op de bank zitten in het zonnetje. Relax... sluit je ogen. Adem diep in het verfrissende groen dat je omringt. Bij het uitblazen geef je stress, zorg of pijn af langs je voeten in de aarde. Herfstbladeren dwarrelen neer en jij laat ook los, zucht! Je zit te zonnebaden en beseft hoe innig je geleid bent en geliefd door jouw Engel. Doorheen je huid en heel je lichaam adem je dit liefdesbad, zodat je nog dieper ontspant. Je ontvangt bewust de rust van de grote, dikke boom waaronder je zit. Je ademt in zijn stille oerkracht. Je voelt nu nog beter je diepe wortels en het lichtsap in al je vezels van top tot teen.. Adem nog een poos met je aandacht helemaal voor jou, in en uit, en rek je dan eens lekker uit. Ik hoop van harte dat je je al wat beter voelt!

DE WOND als POORT

'De mind bouwt allerlei constructies om de wond niet te hoeven voelen. De open wond is een thema in je leven dat aan je controle en  'management' lijkt te ontsnappen. Wanneer je dit opmerkt, wanneer gebeurtenissen deze wond bloot leggen, rauw in jouw beleving, kan je toelaten. Je zal voelen dan dat deze een Poort is, een helder Meer van je Ziel dat zich openbaart. Je 'zwakte' zal een Zegen zijn in de wereld, Gods' werk, ontdaan van eigen wilskracht of inspanning. Ik begeleid je in dit proces, lieveling. Ervaar dit in eenvoud, het gebeurt in ieder mens!' Boodschap van Maria Magdalena

Als Healer is het voor mij gewoon om een instrument van vrede te zijn. Mijn hart voelt dan als een meer van mededogen! Niet omdat er iets niet ok is of ik denk dat de wereld moet veranderen, maar eenvoudig omdat dit mijn natuur is. Zo naturel als de vogels hun bekje openen en heerlijk fluiten, gaat mijn hart als een poort open en sluist Engel Rafaël en ook Maria, ja, Bronmedicijn als een genezende balsem in de openliggende wonden van de wereld. In 2 maanden 'lock down' is er heel wat trauma zichtbaar, voelbaar. We zijn met zijn allen in een diepgaand proces. Iedereen gaat daar anders mee om. Heilzaam te beseffen dat ieder maar een deeltje van dé waarheid ziet! Als jij bent zoals ik, nodig ik je uit om mee een instrument van healing te zijn. Het is sowieso ook voedend voor onszelf en Moeder Aarde jubelt er om!

Luister als jou dat een steun mag zijn naar mijn Gouden Hart meditatie! Namaste!!


In zacht en kracht, in spel en toewijding, in lieflijke vrede en pittige uitdaging, lacht het leven ons toe in elk moment. Het kristallijnen hart in moeder aarde, het kristallijn in jou en in al wat leeft sprankelt in weldadige liefdesfonteinen! Voel je dat?

Leef met passie alsof alles in jouw handen ligt, jouw keuze bepalend is. En tegelijk ontspan, deinend met de levensgolven mee van Groot Mysterie en haar magische ordening die altijd het beste met jou voor heeft!

Bij deze Mandala die ik maakte bij de bijzondere Wesak Volle Maan (donderdag 7 mei) zend ik je zonnige liefdesstralen!

Met de ogen van mijn hart zie ik een wereld waar mensen samen bouwen aan welzijn en levenskwaliteit, waar plezier en vrijheid is, gedragen door warme zorgzaamheid en medegevoel. Ik zie een speelbord vol fantastische mensen met dezelfde gevoelens en hetzelfde diep verlangen om gelukkig te zijn! Ik zie een wakkere wereld zonder partijen, zonder vakjes of scores, zonder trappen of cijfers om te streven, ook niet van 3 en 5 of 7 D of G, een wereld zonder hoger en meer!

Ik zie een wereld waar ieder gelijkwaardig is en verschillen elkaar verrijken als facetten van een grote diamant. Geen top, dus geen top down, maar participatie en samenwerking. Ik zie een wereld zonder leiders maar wel inspirators die gist zijn in het deeg. Ze lopen niet in de kijker maar hun bezieling geeft essentiele zuurstof. Ze zijn in staat om in stilte van de zandkorrel in de oester een parel te maken.

Ik zie een wereld waar dieren, bomen, wateren en mensen, ja alles evenwaardige magische expressies zijn van de Bron en in harmonie met elkaar genieten. Ik zie een wereld vol respect en stil ontzag, een wereld die een geliefd juweel is in de oerdans van de sterren, het troetelkind van de kosmos in haar oerwijze wieg! Ik zie...!


Open je voor de kristallijn energie van de nieuwe tijd!

Het is al in jouw hart en sprankelt als een frisse Bron die jouw dorst lest!

Creëer stilte en aandacht, ja net zoals wanneer je een zuivere tedere bloem bewondert. Want het is al in al je cellen, het is de essentie van wie jij bent.

Adem er voluit in door! Zoek niet buiten jou wat vol mysterie opbloeit in jouw eigen wezen. Baad jezelf zo ten volle in jouw puurte. Hier is de enige houvast die echt is!

Het mooie is dat wanneer je dit doet je deze puurte weerspiegeld ziet om je heen.

Je merkt hoe prachtig alles is geleid in synchroniciteit!

Doorstraal jezelf helemaal met Violet Licht voor bevrijding van onbewuste lading! Dieptereiniging! Neem 5 min. tijd, samen met je Engelteam, en relax.

In het ritme van je adem laat je Violet opgloeien vanuit je hartchakra, tot het je helemaal doortrilt en omvat. Zuiver vooral ook je gronding. Zucht maar eens goed en bevestig: ik laat los! Ik kies voor Liefde, die transformeert. Ik vertrouw de vernieuwing vanuit mijn Ziel. Zie deze als een prachtige Lichtvlinder in jou!

Laat het Violet zinderen in je relaties en huis; merk hoe het als golven over de aarde pulseert. Innig mededogen geneest! Hou je aandacht vooral gecentreerd in jezelf. Komen er andere helende kleurvibraties, laat zijn. Het is fijn als Elfje op te gaan in een magische Violette Bloem! Maar het werkt ook non-visueel. Vertrouw je weten, focus, je liefdevol koesteren in eenvoud! Bedank en strijk over je lichaam van top tot teen!

Gouden Hart Liefdesbad

Beschermen en rust hervinden

Eerste Boodschap van Maria

Tweede Boodschap van Maria

Derde Boodschap van Maria

Wat is het positieve dat voor jou de huidige Corona crisis tot nu toe heeft gebracht?

De bedoeling is niet de lastige, pijnlijke aspecten weg te schuiven. Deze voelen, heeft ook waarde...

Stil staan bij 'wat heeft dit mij voor goeds gebracht' en dit met elkaar delen kan ons al een stuk richting geven naar de vernieuwing, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Voor mij is dit positieve: meer rust en me-time, plus grote dankbaarheid dat ik leef en kan genieten van het aards mooie in en om me heen! En jij?

Een positieve bijdrage aan algemeen welzijn is je weldoende kennis/ervaring te delen, bvb wat holistische zorg betreft.

Hier een handvol steentjes die je natuurlijke immuniteit ondersteunen en bovendien helpen in je centrum van rust te zijn! Amber, tijgerijzer, carneool, zonnesteen, heliotroop, pyriet...De eerste is nu mijn favoriet!

Wie weet heb jij het steentje dat bij je past in huis! Laat het je vriend zijn, laat de natuur je helpen je kracht boven te halen!

In een volgende post heb ik nog beetje info over kruiden/ voeding, maar volg alvast je eigen weten!

Angst is niet slecht! Het is enkel een signaal dat jouw aandacht wil! Verbind het met je hart en je gezond verstand, dan onthult het je een boodschap. Beter dan te onderdrukken, weg te lachen..

Geef het gevoel ruimte, adem er doorheen, omhels het als een kind. Dan vormt die zwaarte, die 'knoop', zich geleidelijk om tot iets waar je wat aan hebt en anderen ook, bvb een inzicht, een alertheid, een grens, een zorgzame keuze/actie. Dat geeft rust en dan stroomt je basale energie nog beter en is je liefde goed geaard. Liefde verspreiden in het uitstralen is makkelijk! In woorden ook! Concreet handelen, in elke context, vanuit liefde, is de grote uitdaging! We zijn allen heel goed bezig!

Hierboven vertelde ik over stenen die ons natuurlijk immuunsysteem kracht bij zetten. Regelmatig een kopje thee van verse gember en/of look, met limoen, ev. gezoet met honing of esdoornsiroop, is ook een aanrader. Echinacea en/ of propolis versterkt ook. Etherische olie die ik zelf ook benut is de combinatie: citroen, eucalyptus globulus, ravensara en rode tijm- om te verdampen in de kamers. Geen must, maar ik vind het sowieso fijn tijdens de winterperiode.

We mogen met zijn allen van rups naar vlinder evolueren en dat kan voor sommigen beetje spannend zijn, maar brengt iets moois tevoorschijn!

Ik mag je Zegeningen zenden vanwege Engel Rafaël, hoeder van gezondheid en Engel Zadkiël, hoeder van grote transitie!

Mieke Michielsen - Kristallen Poort - De Hulsten 48 - 2980 Zoersel - 03 658 65 96 - info@kristallenpoort.be
Copyright. Niets uit deze website mag zonder toestemming gekopieerd worden.

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Sed diem nonummy nibh euismod tincidunt

St lacreet dolore magna aliguam

Ut wisis enim ad minim veniam

quis nostrud exerci tution ullam corper suscipit lobortis

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Lorem

Ipsum

Dolor

Sit

Amet